VI Premios Emprende Gaiás-Sixto Seco

A Fundación Cidade da Cultura de Galicia convoca a sexta edición dos premios Emprende Gaiás-Sixto Seco, concurso que impulsa o desenvolvemento de ideas emprendedoras relacionadas coas industrias culturais en Galicia.

Os premios Emprende Gaiás-Sixto Seco buscan poñer en marcha proxectos innovadores no ámbito da creación e da cultura artellados en dúas modalidades:

  • Aplicacións informáticas ou proxectos culturais en internet.
  • Proxectos na área do deseño, a xestión cultural, e a creación artística e plástica.

PREMIOS

O premio en cada unha das modalidades será:

  • Incorporación gratuíta durante doce meses ao Centro de Emprendemento da Cidade da Cultura.
  • Asesoramento personalizado durante ese tempo e titoría para desenvolver o teu proxecto.
  • Premio en metálico de 3.000 euros.

As solicitudes poden presentarse ata o 17 de outubro, preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes, presencialmente ou por correo postal, no Rexistro da Fundación Cidade da Cultura de Galicia. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.

Consulta máis polo míudo esta información nas bases, dispoñibles na área de descargas.

 
 
6 Nov 2020 - 30 Mai 2021
De martes a domingo | de 10 a 20h
6 Nov 2020 - 30 Mai 2021
De 9 a 21 h
30 Xan - 13 Mai 2021
De 9 a 21 h
18 Mar - 5 Set 2021
Aberta de martes a domingo | De 10 a 20 horas
23 marz - 8 ago 2021
Aberta de luns a domingo | De 10 a 20 horas
27 Mar - 15 Ago 2021
De martes a domingo, de 10 a 20 horas
Do 20 ao 23 Mai
2 - 6 Xuñ 2021