Cadros de persoal

Directora Xerente

Ana Isabel Vázquez Reboredo

Directora de Acción Cultural

María Pereira Otero

Director Económico-Financeiro

Santiago González Prado

Director da Oficina Técnica

Benito García Caramés

Secretaria de Dirección

Esperanza Guede Teixeira

Área Económico-Financeira

Mª Teresa Loureiro López
Mª Luisa Miramontes Otero
Mª Ángeles Navia Giráldez

Área de Contratación

Mónica Pazos Pérez
Deborah Baltar Cerviño
Virginia González Varela

Oficina Técnica

Antonio Maroño Cal
Álvaro Prego García
Rafael Guerra Barral
Sausan El Shami Martínez

Exposicións

Carmen Menéndez Montero
Verónica Santos Farto
Mª del Mar Angosto Acuña

Produción de eventos

Xulio Rodríguez Cordeiro
Celia Fernández Rico

Servizo de Educación, Mediación e Atención ao Visitante

Miguel Ángel Cajigal Vera
Paula Toimil Mato
Xoan Escudero Rodríguez

Deseño gráfico

Roi Fernández Pérez

Patrocinios e atencións protocolarias

Silvia García Díaz

Centro de Emprendemento

Berta Álvarez-Buylla Falces

Eventos e cesión de espazos

Baldomero Recouso García
Tania Gey Vázquez