Goberno e altos cargos

Altos cargos de entidade instrumental

Consultar no Portal de Transparencia da Xunta

 

Declaracións de actividades e bens patrimoniais

Consultar no Portal de Transparencia da Xunta

 

Información sobre viaxes de altos cargos

Consultar no Portal de Transparencia da Xunta

 

Axenda de altos cargos

Consultar no Portal de Transparencia da Xunta

 

Códigos éticos ou de bo goberno

Resolución do 8 de setembro de 2014 conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Función Pública, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014, polo que se aproba o Código Ético Institucional da Xunta de Galicia.