Estrutura orgánica e funcional

Estrutura organizativa 


Dirección-Xerencia

 • Secretaría de Dirección
 • Marketing e Comunicación.
 • Patrocinios e atención protocolarias.
 • Emprendemento.
 • Eventos e cesión de espazos.


Dirección de Acción Cultural

 • Exposicións
 • Produción de eventos
 • Programación.
 • Servizo de Educación, Mediación e Atención ao Visitante


Dirección Económico-Financeira

 • Área Económico-Financeira.
 • Área de contratación.

 

Dirección Oficina Técnica.

 • Arquitectura.
 • Infraestruturas.
 • Area TIC.

 

Padroado da Fundación

 

Funcións

Declaración de Fundación de Interese Galego, adscrición ao protectorado da Consellería de Cultura e rexistro en Fundacións de Interese Galego

 

Estatutos

   

Organigrama

Organigrama Fundación

Normativa de aplicación

Descarga de documentos

 

Órganos colexiados

 

Delegacións de competencias

 

Directorio das unidades administrativas

Dirección
Cidade da Cultura. Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela

CENTRALITA 1
881 997 565

CENTRALITA 2
881 997 564

ÁREA DE INFORMACIÓN MUSEO
881 997 584

CENTRALITA OFICINA TÉCNICA
881 999 898