Biblioteca e Arquivo de Galicia

Desde o 12 de decembro a Biblioteca de Galicia retoma a apertura das súas instalacións os sábados, domingos e festivos en horario ininterrompido de 09:00 a 21:00 horas.

Como consecuencia da situación sanitaria que se está a vivir polo COVID-19, a Biblioteca de Galicia retomou a súa actividade o pasado 18 de maio cun horario reducido de apertura de luns a venres.

Durante todos estes meses a demanda social para o uso da súa sala de lectura nas fins de semana e os festivos non deixou de crecer. A Biblioteca de Galicia atende agora esta necesidade coa garantía de cumprir todas as medidas de hixiene e seguridade establecidas polas autoridades sanitarias para a prevención ante a COVID-19 nos equipamentos culturais.

A apertura das súas instalacións os sábados, domingos e festivos queda así habilitada para o uso da sala de lectura e a consulta da colección da biblioteca dispoñible en acceso aberto.

Os servizos de información bibliográfica especializada e a consulta dos fondos custodiados nos depósitos da biblioteca terá que realizarse de luns a venres.

A partir do 12 de decembro, nas fins de semana e festivos, os usuarios e as usuarias tamén poderán facer uso dos 45 postos de lectura cos que conta a Biblioteca de Galicia nestes momentos, garantíndose así a distancia interpersoal de 1,5 metros.

Igual que ocorre de luns a venres, o usuario/a que queira ocupar un dos postos de consulta deberá solicitalo no mostrador central da biblioteca. Neste contexto do COVID-19, os postos de lectura da BdG están numerados, polo que os usuarios/as teñen que ocupar o mesmo lugar que se lles asigna durante todo o tempo no que vaian a permanecer na biblioteca. O servizo de limpeza da Biblioteca de Galicia fará revisións periódicas cada dúas horas (2 horas) para desinfectar os postos que se atopen libres neses momentos.

A Biblioteca de Galicia lembra que é obrigatorio o uso permanente da máscara en todos os seus espazos e recomenda que as persoas usuarias acudan a ela de xeito individual. En todo caso, as persoas usuarias deberán respectar as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias para a prevención do COVID-19, e, en particular, as relativas ao mantemento da distancia interpersoal.

Esta ampliación no seu horario de apertura non se aplica no período de Nadal 2020 para os días 24, 25 e 31 de decembro e 1 de xaneiro do 2021, días nos que esta biblioteca permanecerá pechada.

                                                      A BIBLIOTECA E ARQUIVO DE GALICIA

O edificio da Biblioteca e Arquivo de Galicia alberga estas dúas institucións independentes.

Cabeceira do sistema de bibliotecas galegas e do patrimonio documental da nosa comunidade, a Biblioteca de Galicia reúne, conserva e difunde todo o patrimonio bibliográfico da comunidade e facilita o seu acceso, xa sexa de forma presencial ou virtual. Peza clave para as actividades culturais relacionadas co libro, a lectura e as bibliotecas, a difusión da cultura galega é un dos grandes obxectivos desta institución. Ademais, funciona como depósito legal de todas as publicacións editadas en Galicia, das que se deposita unha copia nas súas instalación.

O legado cultural deixado por Isaac Díaz Pardo, obras e gravados de Seoane, a biblioteca de Basilio Losada, as obras de Carlos Casares ou a más completa cartografía de Galicia forman xa parte duns fondos abertos a todos os cidadáns.

O Arquivo de Galicia, como cabeceira e de referencia do sistema de arquivos da comunidade, a súa misión é a de recibir, custodiar e poñer a disposición dos cidadáns todos aqueles documentos públicos ou privados en calquera tipo de formato que, polo seu valor, precisen ser conservados. Ademais, o Arquivo de Galicia custodia os documentos emanados das actividades da Xunta de Galicia e os seus órganos dependentes, asegurando o seu acceso aos cidadáns.

Cunha ampla sala de lectura, unha potente rede wifi e un servizo de consulta dixital, a Biblioteca e Arquivo de Galicia ábrese aos usuarios como zona de estudo pero tamén como lugar para acoller diferentes eventos: desde concertos a proxeccións audiovisuais ou obradoiros. Unha función que se complementa co auditorio do que dispón o edificio, cunha capacidade para 120 persoas.