Biblioteca e Arquivo de Galicia

Biblioteca de Galicia  ten activa a súa actividade presencial xa que mantivo a súa atención telemática durante o peche obrigado pola alarma sanitaria da crise do COVID-19— coa apertura progresiva dos equipamentos en varias fases e a reincorporación do seu persoal. Faino a través dun protocolo específico que establece pautas e medidas de protección e hixiene co obxectivo de garantir a seguridade sanitaria para traballadores/as e usuarios/as.

Actividades autorizadas:

• Préstamo e consulta en sala dos fondos custodiados na biblioteca. As obras poderán ser solicitadas polos usuarios (preferentemente mediante petición ou reserva anticipada) e serán proporcionadas polo persoal da biblioteca.

• Información bibliográfica e bibliotecaria.

• Ademais, xa é posible o préstamo interbibliotecario e facer uso da sala de lecturas, que ten reducida a súa capacidade a 41 postos.

• Tamén se pode facer consulta nos ordenadores de uso público. 

• Préstamo e consulta en sala dos fondos custodiados na biblioteca. As obras poderán ser solicitadas polos usuarios (preferentemente mediante petición ou reserva anticipada) e serán
proporcionadas polo persoal da biblioteca.
• A petición previa dos fondos poderá realizarse a través do enderezo electrónico bibliotecadegalica@xunta.gal ou nos teléfonos 881 999
279 / 981 545 070.
• O usuario/a será informado, ben por teléfono ou por correo electrónico, do día no que poderá acudir a consultar a obra solicitada.
• Préstamo interbibliotecario.

• Ningunha obra do catálogo da Biblioteca de Galicia será susceptible de préstamo a domicilio. Aquelas que puntualmente aparecen no catálogo da biblioteca como DISPOÑIBLES están suxeitas a condicións de préstamo especiais. Polo momento, queda excluída calquera opción de consulta destas obras fóra das instalacións da biblioteca.
• Información bibliográfica e bibliotecaria.
• A petición previa dos fondos poderá realizarse a través do correo electrónico bibliotecadegalica@xunta.gal, nos teléfonos 881 999 279 / 981 545 070 ou mediante o formulario de préstamo creado expresamente para
esta fase da desescalada dispoñible na páxina web da biblioteca.
• O usuario será informado, ben por teléfono ou por correo electrónico, do día no que poder acudir a consultar a obra solicitada.
• Poderanse consultar un máximo de tres ítems por usuario e día, agás causa xustificada. Se un usuario precisa consultar un mesmo documento máis dun día, deberá indicar esta circunstancia ao persoal da
biblioteca. Permitirase a reserva dese documento durante un máximo de 5 días consecutivos.
• Unha vez consultadas as obras, devolveranse ao persoal da biblioteca, que as depositará nun lugar apartado durante polo menos catorce días.
• O horario de apertura da biblioteca será de luns a venres de 9:00 a 20:00 horas.

NON prestará os seguintes servizos:


• Préstamo interbibliotecario
• Actividades culturais, así como calquera outro servizo destinado ao público distintos dos expresamente mencionados como autorizados.
• As coleccións en libre acceso (obras conservadas na sala de consulta) permanecerán pechadas ao
público. Poderanse consultar as obras destas coleccións pero só previa solicitude ao persoal da
biblioteca.

Outras medidas:

• Establecese unha redución da capacidade ao trinta por cento (30%) para garantir que se cumpren as medidas de distancia social (2 metros). En total os postos de consulta da biblioteca quedan reducidos a 41..

                                                      A BIBLIOTECA E ARQUIVO DE GALICIA

O edificio da Biblioteca e Arquivo de Galicia alberga estas dúas institucións independentes.

Fai un percorrido virtual polo edificio.

Cabeceira do sistema de bibliotecas galegas e do patrimonio documental da nosa comunidade, a Biblioteca de Galicia reúne, conserva e difunde todo o patrimonio bibliográfico da comunidade e facilita o seu acceso, xa sexa de forma presencial ou virtual. Peza clave para as actividades culturais relacionadas co libro, a lectura e as bibliotecas, a difusión da cultura galega é un dos grandes obxectivos desta institución. Ademais, funciona como depósito legal de todas as publicacións editadas en Galicia, das que se deposita unha copia nas súas instalación.

O legado cultural deixado por Isaac Díaz Pardo, obras e gravados de Seoane, a biblioteca de Basilio Losada, as obras de Carlos Casares ou a más completa cartografía de Galicia forman xa parte duns fondos abertos a todos os cidadáns.

O Arquivo de Galicia, como cabeceira e de referencia do sistema de arquivos da comunidade, a súa misión é a de recibir, custodiar e poñer a disposición dos cidadáns todos aqueles documentos públicos ou privados en calquera tipo de formato que, polo seu valor, precisen ser conservados. Ademais, o Arquivo de Galicia custodia os documentos emanados das actividades da Xunta de Galicia e os seus órganos dependentes, asegurando o seu acceso aos cidadáns.

Cunha ampla sala de lectura, unha potente rede wifi e un servizo de consulta dixital, a Biblioteca e Arquivo de Galicia ábrese aos usuarios como zona de estudo pero tamén como lugar para acoller diferentes eventos: desde concertos a proxeccións audiovisuais ou obradoiros. Unha función que se complementa co auditorio do que dispón o edificio, cunha capacidade para 120 persoas.