Galicia, un relato no mundo

Galicia, un relato no mundo é unha exposición que trata a interacción entre o territorio histórico de Galicia e o resto do mundo, nun percorrido que nos leva desde a prehistoria ata a actualidade. Concibida como a exposición central do Goberno autonómico para 2019 e a primeira gran exposición de cara ao Xacobeo 21, a mostra examinará o papel de diferentes culturas, pobos e grandes eventos históricos na conformación da historia e identidade galega, pero tamén as relacións e a profunda conexión de Galicia con outros países, sobre todo europeos e americanos, e o seu impacto e presenza no mundo.

A mostra ofrecerá ao público galego a posibilidade de contemplar obras de grande relevancia para a nosa historia e cultura que se atopan en institucións museísticas de referencia en distintos recantos do mundo, como por exemplo o Liber Sancti Iacobi da Biblioteca Vaticana, un dos tres únicos códices calixtinos iluminados -ademais do orixinal de Santiago-, que se conservan no mundo, e o Cancioneiro da Vaticana, peza imprescindible da lírica galaico-portuguesa que por primeira vez se poderá ver na nosa comunidade.

 
Exposicións