#MesD formación en competencias para a transformación dixital

O Centro GaiásTech da Cidade da Cultura acolle no mes de xaneiro tres cursos de formación en competencias para a transformación dixitais impartidos no marco do Programa Crear Futuro da iniciativa Profesionais Dixitais de Red.es, cuxo fin é mellorar a empregabilidade, impulsando e favorecendo a adquisición de competencias para a transformación dixital grazas ao manexo das novas tecnoloxías dixitais. 

As actuacións deste programa están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) para o período 2014-2020 con cargo ao Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE) e en particular dentro do obxectivo temático 8 para “promover a sustentabilidade e a calidade do emprego e favorecer a mobilidade laboral”.

As sesións formativas desenvolveranse en modalidade presencial no Centro GaiásTech e están dirixidas a persoas ocupadas e tamén desempregadas (en menor proporción), que participen nos procesos de dixitalización e transformación dixital das súas empresa, profesionais que requiran actualizar a súa formación e incorporar as competencias dixitais para mellorar o seu desenvolvemento ou situación laboral e aqueles con inquietude emprendedora ou que aspiren a iniciar novos negocios dixitais. 

Ecosistema emprendedor. 18 xaneiro 2022

Data: 18 xaneiro 2022

Obxectivos do curso:

  • Analizar os distintos conceptos do ecosistema emprendedor.
  • Coñecer os diferentes axentes que operan no mercado e que poden axudar na creación e desenvolvemento dunha empresa.
  • Traballar e practicar as diferentes técnicas de ideación e resolución de problemas que proporciona o Design Thinking.
  • Identificar as diferentes fórmulas de financiamento de proxectos e ideas dispoñibles, tanto novas como xa coñecidas.

Proposta de valor e modelo de negocio.

Data: 20 de xaneiro 2022

Obxectivos do curso:

  • Coñecer e analizar os diferentes modelos de negocio e dominar a xeración de ingresos e a xestión de custos.
  • Identificar as ferramentas e habilidades que hai que ter en conta ao traballar cos socios. Pros, contras e precaucións.
  • Practicar algunhas metodoloxías de xestión de proxectos que están a transformar as empresas nos últimos anos.

Como conseguir os primeiros clientes

Data: 25 xaneiro 2022

Obxectivos do curso:

  • Conseguir clientes que se manteñan fieis á marca mediante estratexias de fidelización eficaces.
  • Comprender o papel do cliente nun contorno dixital e valorar as técnicas para implementar unha estratexia de mercadotecnia dixital.
  • Comprender a importancia de medir resultados e optimizar as accións en liña como proceso de mellora continua para acadar obxectivos empresariais, mediante o deseño e implementación dunha campaña de captación de clientes.

Ao remate de cada formación, poderase obter un “certificado de curso” que se enviará a aqueles participantes que superen con éxito a avaliación final do curso.

Para coñecer as condicións de participación e solicitar a inscrición consulta a seguinte ligazón

 
 
8 Set 2022 - 21 Xuñ 2023
10.00 h | 12.00 h | 12.30 h | 13.00 h | 16.00 h
27 Set - 18 Dec de 2022
De 10.00 a 20.00 horas
De martes a domingo
16 a 20 h | Sáb-Dom e festivos tamén de 11 a 14.30 h
21 Out 2022 - 17 Abr 2023
21 Out 2022 - 17 Abr 2023
De martes a domingo | De 10 a 20 h
11 Nov 2022 — 9 Abr 2023
De martes a domingo | De 10 a 20 h
11 Nov 2022 - 9 Abr 2023
De Nov 2022 a Mai 2023
De 9.00 a 21.00 horas
18 Nov 2022 a 28 Xan 2023
De 11.00 a 20.00 horas
21 Nov 2022 a Xan 2023
De 9.00 a 21.00 horas
Ata o 18 Dec 2022
11.30 horas
3 Dec 2022
Ás 17.00 horas
10 Dec 2022
De 18.00 a 19.00 horas