XXXII Asemblea Xeral da Federación Galega de Bandas de Música Populares

O 16 de marzo, a Cidade da Cultura acolle a celebración da XXXII Asemblea Xeral da Federación Galega de Bandas de Música Populares, destinada ás directivas das 92 bandas de música federadas. Na orde do día inclúese o debate e aprobación de contas e memoria 2018, presentación de orzamento e proxectos 2019, elección de directiva, modificación de estatutos, propostas, etc.