Reunión do Comité de Dirección do Cluster TIC Galicia

Reunión mensual do Comité de Dirección do Cluster TIC Galicia, entidade sen ánimo de lucro que reúne as empresas, asociacións empresariais, colexios, asociacións profesionais e outros axentes do macrosector das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) da Comunidade Autónoma de Galicia.

Desde a súa posta en marcha, o Clúster traballa para poñer en valor o macrosector TIC galego, impulsando a colaboración entre as empresas, aproveitando a capacidade tractora das máis grandes e a axilidade e a capacidade para a innovación das de menor tamaño.O Clúster procura xerar sinerxías para favorecer o cambio de modelo produtivo de cara a unha economía baseada na innovación e na produtividade, capaz de crear riqueza e emprego de calidade.

 
 
Inverno 2021 | Suspendidas presencialmente
6 Nov 2020 - 4 Abr 2021
Pechada presencialmente do 27 Xan ao 17 de Feb
Nov 2020 - Mai 2021
Suspendida temporalmente
12 Nov 2020 - 7 Mar 2021
Pechadas ao público do 27 Xan ao 17 Feb
21 Dec 2020 - 5 Mar 2021
Suspendida temporalmente
23, 24, 30, 31 Xan 2021
16 Xan - 27 Mar 2021
Suspendidas temporalmente
18, 19, 20 e 21 Feb 2021