Reunión Consello de Arquivos de Galicia

Reunión do grupo de traballo do Consello de Arquivos de Galicia, órgano colexiado consultivo de asesoramento en materia de arquivos no ámbito da comunidade autónoma de Galicia.