Reunión AGADER- GDRs de Galicia

Reunión de tipo informativo e formativo cos Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia (GDRs). Os GDRs son asociacións sen fins de lucro constituídas polo conxunto de institucións públicas e entidades privadas, dos ámbitos económico, social, cultural, veciñal, medioambiental ou profesional, que desexen implicarse no programa Leader do seu territorio.