Programa Virada III Edición

O Programa VIRADA vai dirixido a Equipos de dirección de Entidades de economía social, co propósito de que estos desenvolvan as súas competencias de liderado, xestión e dinamización de equipos.

Pretende promover unha intervención con pegada e impacto na Entidade de economía social, conxugando os momentos de reflexión e debate cos propios da xestión cotiá. Combina diferentes espazos e metodoloxía de aprendizaxe, xerando unha transformación que posibilita a xestión do cambio.

Organizado por Algalia S. Coop. Galega, abarca dous trimestres do curso escolar, e estrutúrase nesta edición desde outubro de 2018 ata abril de 2019.