Novas tecnoloxías e TEA: linguaxe, comunicación e SAAC

Esta sesión formativa, organizada por AGMAL, ten como obxectivos descubrir as posibilidades das TIC como ferramenta para estimular o desenvolvemento da linguaxe e da comunicación en nenos e nenas con TEA; aprender recursos útiles e accesibles para a práctica profesional; ou saber adaptar os dispositivos e as aplicacións ás necesidades de cada usuario.

Así, o curso explora recursos e ferramentas tecnolóxicas para favorecer o desenvolvemento da linguaxe verbal e a comunicación en persoas con TEA. Desde aplicacións para estimular a produción verbal e as habilidades previas á fala, como a discriminación auditiva ou a linguaxe receptiva; ata ferramentas para traballar a forma, o contido e o uso da linguaxe ou recursos divertidos para fomentar a conversa e mellorar a organización do discurso. Para finalizar, o curso tratará tamén as tablets como recurso dixital para a comunicación aumentativa, repasando algunhas consideracións para seleccionar o recurso máis axeitado, así como os principios para implantar un comunicador dinámico.

O curso está aberto a todas as persoas interesadas en seguir formándose sobre o Trastorno de Espectro Autista: Maestros de Audición e Linguaxe, Pedagogos terapéuticos, Orientadores, Mestres, Psicopedagogos, Psicólogos, logopedas, etc.