Curso de Antropoloxía Social e Cultural Galega

Este Curso de Antropoloxía Social e Cultural Galega diríxese a todas aquelas persoas -estudantes ou non- que queiran iniciarse no eido do patrimonio inmaterial galego, estudantes do grao de antropoloxía ou doutras disciplinas, así como a todas persoas interesadas en recibir formación antropolóxica e, específicamente, nos campos da mitoloxía, etnomedicina, crenzas e relixiosidade popular da cultura tradicional galega.

O curso terá unha duración de 41 horas distribuídas en tres horas, un día á semana (os martes), e desenvolverase entre o 1 de outubro e o 21 de decembro de 2019. Poderá realizarse en modalidade presencial (na Cidade da Cultura) ou por streaming.