Virada Equipos

O propósito de VIRADA para o fortalecemento de equipos (VIRADA  Equipos) é contribuír a que equipos naturais de organizacións da economía social e empresas desenvolvan competencias de liderado compartido e desempéñense con maior efectividade.

O programa quere contribuír a construír equipos afectivos e efectivos que alcanzan a calidade desde a calidez.

Entendemos por equipos naturais aqueles que se configuran nas organizacións para o desenvolvemento dunha función ou a execución dunha tarefa, e que establecen entre os seus membros vínculos  relacionais de certa continuidade.

Por exemplo: o equipo de dirección dunha entidade, un equipo técnico dunha organización, un equipo de proxecto, equipos de centro ou servizo, unha xunta directiva dunha asociación, o padroado dunha fundación, un consello reitor dunha cooperativa, un equipo de innovación dunha organización…

As actividades principais que estruturan o programa son:

  • Aplicación da Metodoloxía Belbin de roles de equipo.
  • Encontros presenciais outdoor.
  • Talleres de contido sobre liderado.
  • Coaching de equipo.

VIRADA Equipos sitúa no centro do acompañamento ás persoas e o propio equipo, como unha realidade distinta dos seus membros. É unha invitación para que o equipo reflexione, xere un pensamento crítico, e estimule diferentes puntos de vista que lle dea máis posibilidades no seu crecemento.

 
 
6 Nov 2020 - 30 Mai 2021
De martes a domingo | de 10 a 20h
6 Nov 2020 - 30 Mai 2021
De 9 a 21 h
18 Mar - 5 Set 2021
Aberta de martes a domingo | De 10 a 20 horas
23 marz - 8 ago 2021
Aberta de luns a domingo | De 10 a 20 horas
27 Mar - 15 Ago 2021
De martes a domingo, de 10 a 20 horas
30 Abr - 27 Xuñ 2021
De 10 a 20 horas
22 - 26 Ago 2021
PRAZO ABERTO
Do 7 a 28 Mai 2021
Venres ás 19 horas
14 mai - 30 ago 2021
Aberta de 9 a 21 horas
Do 20 ao 23 Maio
2 - 6 Xuñ 2021