Redeiras. Unha profesión con historia

                 REAPERTURA TRAS A ALARMA SANITARIA POLA COVID-19!

Exposición fotográfica itinerante da Federación Galega de Redeiras Artesás ‘O Peirao’, co apoio da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta, que pon en valor o papel das mulleres nun dos máis antigos oficios mariñeiros: a arte da reparación e da fabricación de redes.

Durante moito tempo o labor das redeiras resultaba descoñecido, pouco visible e valorado. Na actualidade, empézase a recoñecer o seu importante papel, grazas á loita das propias traballadoras pola defensa dos seus dereitos. 

As redeiras conforman unha comunidade artesanal que loita desde o asociacionismo, polo mantemento e sustentabilidade da cultura pesqueira e do propio medio.

O obxectivo desta exposición itinerante, comisariada pola fotógrafa Xela Rodríguez, é darlle visibilidade e recoñecer a contribución ao desenvolvemento e sustentabilidade do colectivo de redeiras galegas, a través dunha mostra fotográfica que fai un percorrido polos procesos artesanais do seu oficio. 

AS REDEIRAS. RECOÑECEMENTO COMO PROFESIÓN EN 2009

En Galicia é onde existe un maior número de redeiras, 711 das 883 de todo o territorio español, sendo un colectivo formado no 99% por mulleres que desempeña de modo artesanal a súa actividade e constitúe un traballo imprescindible para a pesca e para o sector. O seu labor de reparación e confección de redes, diferentes en función do tipo da arte de pesca, da técnica de confección da rede, mesmo a petición do armador, é fundamental para que os labores da pesca se poidan levar adiante. A arte de reparación e fabricación de redes é un dos máis antigos oficios mariñeiros.  

Durante moito tempo o labor deste colectivo de profesionais que conforma as redeiras resultaba descoñecido para moita xente, pouco visible e minusvalorado; na actualidade empézase a recoñecer o seu importante labor grazas á loita das propias redeiras pola defensa dos seus dereitos e intereses.

Precisamente, grazas a esta loita deste colectivo conseguiuse que 2009 se establecese esta actividade dentro da Familia Profesional Marítimo Pesqueira, co correspondente certificado de profesionalidade que recolle a “actividade de confección e mantemento de artes e aparellos”.

O OFICIO DE REDEIRA

Os barcos que chegan a porto descargan as redes deterioradas e recollen aquelas que xa foran reparadas para volver faenar. Sen a actividade das redeiras os labores da pesca non se poderían levar a cabo. Ademais, representa unha das señas culturais de Galicia, que non é outra que a actividade relacionada co mar.

A xornada laboral é de oito horas, normalmente de 9 a 13:00 e de 15 a 19:00, se ben, en moitas ocasións, teñen que traballar ata a completa reparación das redes para que o barco poida saír faenar e evitar a perda de ingresos dos mariñeiros. Cada tipo de rede ten un modo de confección diferente e estas artesás son capaces de dominar todas as técnicas para a confección, montaxe de artes e aparellos de pesca, a súa modificación e a súa reparación ou mantemento. Traballan con redes de aceiro e artes menores como “miños”, “vetas”, “trasmallos”, “volantas” ou “boliches”.

Tradicionalmente viñan realizando os seus labores no porto, no propio peirao e á intemperie. Hoxe, na maior parte dos portos onde traballan, dispoñen de naves onde poder desenvolver nunhas mínimas condicións de habitabilidade o seu labor profesional.

Autoría das fotos:

  • Xela Rodríguez
  • Rolando López Pérez

 

 
Exposicións
 
 
29 Nov 2023 - 28 Abr 2024
De martes a domingo | De 10 a 20h
5 Dec 2023 - 19 Mai 2024
22 Mar — 4 Ago 2024
De martes a domingo | De 10 a 20 h
Xul 2024 — Xan 2025
De martes a domingo | De 10 a 20 h