Matinais Musicais | Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia

O Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia pecha esta novo ciclo das Matinais Musicais da Cidade da Cultura na mañá do domingo 12 de decembro. Nesta ocasión teremos a oportunidade de escoitar as voces do coro sen a orquestra á que normalmente acompañan, nun programa escollido de música a capella que nos levará dende o barroco á música contemporánea a través das pezas de Henry Prucell, Johann Sebastian Bach, Ola Gjeilo e Rudolf Mauersberger.

O Coro da OSG é unha as fomacións vocais máis sólidas de Galicia. Fundado no ano 1998, desenvolveu dende a súa creación unha intensa actividade artística centrada nos repertorios sinfónico-coral, operístico e a capella. Actualmente, está integrado por máis de setenta voces procedentes de toda Galicia baixo a dirección de Joan Company, quen é ademais director artístico do proxecto coral da Sinfónica de Galicia no que, ademais do Coro da OSG, participan o Coro Novo e os Nenos Cantores.

Descarga aquí o programa do concerto do Coro da OSG.

PROGRAMA

  • Henry Purcell (1659-1695). Funeral Sentences
  • Ola Gjeilo (1978). Norther Lights
  • Rudolf Mauersberger (1889-1971). Herr, lehre doch mich 
  • Johann Sebastian Bach (1685-1750). Jesu, meine Freude, BWV 227


CORO DA OSG

O Coro da OSG, fundado no ano 1998, deu o seu primeiro concerto o 21 de marzo do mesmo ano xunto coa Escola de Práctica Orquestral da OSG e baixo a dirección de James  Ross. Ten participado en festivais e ciclos de concertos como o Festival Mozart da Coruña, no Festival de Ópera, Festival de Música da Coruña; nos ciclos de concertos Música en Compostela, Ou Son dás  Catedrais, Festival Internacional de Órgano Catedral de León así como en diversos escenarios e auditorios da Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Ourense, Palma de Mallorca, Barcelona, etc.

A finais de 2003, o Coro realizou a súa primeira xira ao estranxeiro, con concertos nas catedrais do Porto e Lisboa. Ademais, actuou por primeira vez en Barcelona acompañado da Nova Orquestra Nacional de España (JONDE) baixo a dirección de  Cristopher  Hogwood. Tamén cantou no concerto inaugural da tempada 2006-07 da  Orquestra  Simfònica de  Balears no  Auditorium de Palma de Mallorca.

No seu extenso e variado repertorio destaca a súa especial dedicación á música sinfónico-coral de  Bach,  Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms,  Mahler —con destacadas intervencións nas súas sinfonías nº 2, 3 e 8—,  Mendelssohn,,  Shostakóvich, Puccini,  Fauré,  Orff,  Debussy,  Britten, Garcia Abril, Rossini,  Stravinski, etc. Ademais, o Coro da OSG dedicou boa parte da súa actividade á ópera, tanto en versións escénicas como en versión de concerto de grandes títulos do repertorio de Mozart, Rossini,  Donizetti,  Chaikovski, Puccini,  Verdi e  Wagner.

Tanto en concerto como en escena, o Coro da OSG cantou e actuou sempre baixo a dirección de grandes mestres de renome internacional, como  Lorin  Maazel,  Eliahu  Inabal,  Ton  Koopman, Alberto  Zedda, Jesús López  Cobos, Víctor Pablo Pérez, Miguel Ángel Gómez Martínez, Richard  Egarr, Dima  Slobodeniouk, Josep  Pons e Ros  Marbà.

Ademais de ter a oportunidade de traballar as grandes obras do repertorio baixo a dirección de importantes batutas, os integrantes do Coro da OSG reciben unha constante formación vocal con profesores de recoñecido prestixio. A creación dos Nenos Cantores da OSG en 2000 e do Coro Novo da OSG en 2005 completan un proxecto pedagóxico-coral de longo percorrido co que se garante o futuro vocal en toda Galicia.

JOAN COMPANY

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con máis presenza nos máis importantes circuítos corais de España. Entre outros, dirixiu ao Coro Nacional de España, Coro de Radio Televisión Española, Coro da Comunidad de Madrid, Orfeón Donostiarra e Coro da Camera Italiano entre outros e tamén estreou obras corais de J. Busto, D. G. Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina, etc., así como obras sinfónico-corais de A. Martorell, J. Martorell e J. Valent.

Tamén dirixiu, entre outras, a Orquestra Sinfónica de Asturias, Orquestra de Cámara Reina Sofía, Orquestra Simfònica de Balears, Nova Orquestra Nacional de España (director asistente en Atlántida de de Falla), Orquestra da Universidade de Portland (Oregón, EEUU), Orquestra Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia), Orpheon Consort de Viena, etc. Ademais, colaborou con directores como: Trevor Pinnock, Víctor Pablo Pérez, Salvador Mais, Josep Pons, Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Christopher Hogwood, Miguel Ángel Gómez Martínez, Krzystof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk, Lorin Maazel, etc.

Desde 1999 é director artístico do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, co que preparou un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico e a capella. Paralelamente puxo en marcha a escola coral coa creación dos Nenos Cantores (2000) e do Coro Novo (2005). Así mesmo é o director fundador da Coral Universitat de lles Illes Balears (1977), coa que conseguiu importantes recoñecementos artísticos ao longo destes corenta anos: creación de dez coros filiais, premios en concursos corais ( Tolosa, Atenas), actuacións nas principais salas de concerto españolas e en importantes festivais de Europa e América, colaboracións con importantes orquestras españolas e europeas, gravacións discográficas, etc.

Licenciado en Historia Xeral, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero e Ou. Martorell. Traballou como profesor de música de Instituto e na Universitat de lles Illes Balears (UIB) como director da Coral e da Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB; é tamén fundador dos Cursos Internacionais de Música da UIB (1977) e das Colonias Musicais de Verán nas Baleares (1995). Publicou numerosos estudos e artigos sobre música e músicos das Baleares en libros, enciclopedias e revistas especializadas. Co grupo Poema Harmònic (filial da CUIB), gravou a Misa de Pau Vilalonga (+1609), primeiro mestre de capela da Catedral de Mallorca.

Recibiu, entre outros premios, o Premio Rotary Mallorca (1995-96) e o Premio Rotary Ramon Llull (2011), polo seu «extraordinario labor pedagóxico e divulgativo da música coral», e o Premi Gabriel Alomar 2001 da Obra Cultural Balear. Recentemente, dirixiu no Palau da Música Catalá El mirador (para Coro e Orquestra) de Josep Vila, convidado polo Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona.