O Gaiás no Camiño

Nun momento tan sinalado como este Xacobeo 2021·22 convidámosvos a unha descuberta guiada polos vencellos que ten a Cidade da Cultura co Camiño de Santiago, desde os primeiros planos do proxecto arquitectónico -realizado a semellanza do trazado das rúas da cidade vella compostelá-, aos últimos detalles construtivos que se foron incorporando ao complexo. Pescudaremos tamén algúns dos segredos que agochan os seus edificios, como a copia facsimilar do Codice Calixtino que posúe a  Biblioteca de Galicia, un dos documentos históricos que mellor nos permiten coñecer o valor histórico e cultural da ruta xacobea.

O percorrido, desenvolvido case enteiramente no exterior, permitiranos contemplar unha vista diferente da cidade de Santiago e da súa Catedral desde o cumio do Gaiás e, camiñando polo Bosque de Galicia, levaranos ata a Vía da Prata, ou Calzada Real, que no seu último tramo de entrada en Compostela bordea a aba suroeste do monte Gaiás. 

 

 

Medidas de seguridade sanitaria covid-19

  • Obriga de vir con máscara de protección por parte das persoas asistentes.
  • Haberá xel hidroalcólico na entrada do recinto.
  • Manterase a distancia de seguridade.
  • Deberán seguirse en todo momento as indicacións do persoal guía da visita.

 

 
Visitar
 
21 Set 2021 - 21 Dec 2021
10.00 h| 12.30 h
Outono 2021
Sábados, domingos e festivos | 11h
Outono 2021
De martes a domingo