Master Class Serán'01: O Baile nas montañas orientais de Lugo

A master class O Baile nas montañas orientais de Lugo tratará as técnicas de baile tradicional desta zona de Galicia. Estará impartida polo especialista Xabier Iglesias.

En todas as Master Class de Serán'01 aprenderanse as materias de: expresividade e colocación corporal, movemento, puntos, voltas, descanses e coreografías especificas das zonas a tratar en cada caso.

 
Música & Escena