Maratón de visitas

O servizo de Mediación, Educación e Información da Cidade da Cultura de Galicia organiza unha serie de visitas transversais entre as dúas exposicións no Museo Centro Gaiás e de breve formato (30’). Trátase dun xeito moi dinámico de coñecer as dúas grandes mostras. Ademais de ser reducidas, teñen como característica diferenciadora que son temáticas. Así, versarán sobre a:

  • música
  • cidades
  • emigración
  • influencias entre artistas
  • Picasso
  • etc

En total, sete visións que se realizarán ao longo de toda a mañá e se repetirán ao longo de toda a tarde.

Os/as participantes destas visitas express que consigan selar a súa cartilla levarán un catálogo a modo de premio.

Cronograma

1. A emigración na arte galega. 10.30 e 16h.

2. Retratos. A definición plástica do individuo. 11 e 16.30h

3. Descifrando o código. Espazos ocultos do Gaiás. 11h.

4. Entre a postmodernidade e a fin da arte. Tendencias actuais. 11.30 e 19h.

5. Galicia Sur. A identidade do lugar e o seu reflexo na arte. 12.30 e 18h.

6. A pegada de Picasso na arte galega. 13 e 18.30h.

7. Os sons de Galicia Universal e Baldomero Pestana. Visita Sonora. 13.30 e 17h.

 
En familia
 
15 DEC ao 6 XAN
10:00 a 20:00h
27 DECEMBRO
17 horas
28 DECEMBRO
12 horas
3 XANEIRO
12 horas
26-27 XANEIRO