Transparencia

Funcións e competencias

 

A Fundación Cidade da Cultura de Galicia créase en 1999, por iniciativa da Xunta de Galicia e baixo o réxime de Fundacións de Interese Galego, co obxecto de centrarse na creación e xestión dun "espazo multifuncional, multidisciplinar e aglutinador, propicio para a interacción cultural".

Situada en Santiago de Compostela e concibida como un polo cultural de grande envergadura, dedicado ao coñecemento e a creatividade contemporánea, a Cidade da Cultura de Galicia perfilouse desde as súas orixes como un instrumento que, conxugando pasado e futuro, permitise a Galicia abordar de maneira integral un ámbito estratéxico para o seu desenvolvemento: o da cultura.

Retribucións

 

Retribucións persoal directivo da Fundación Cidade da Cultura

Ver retribucións

Convenios de colaboración

 

Convenios asinados pola Fundación Cidade da Cultura

Ver convenios

Persoal

 

Queixas e suxestións

Se queres realizar unha suxestión ou comunicar unha queixa, descarga o seguinte formulario e envíanolo cumprimentado por email, fax ou correo postal. 

Contacto e consultas

 

Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Monte Gaiás s/n
15707 Santiago de Compostela
Tel: +34  881 997 564
contratacion2@cidadedacultura.org