Textos e pretextos

A Biblioteca e Arquivo de Galicia pon en marcha o concurso Textos e pretextos, unha batalla literaria entre dous equipos para saber quen é o que mellor comprende as páxinas dun libro.

Tras formar dous grupos, ambos os dous lerán o mesmo libro e farán cada un unha batería de preguntas que deberán propor cada grupo ao outro. O moderador pode intervir con preguntas propias a cada un dos equipos e guialos no modo de proceder: o ‘porque’ dalgunhas preguntas, conclusión ás que chegaron, pareceres, alternativas…

 
En familia
 
10 Dec 2022
De 18.00 a 19.00 horas
16-30 Dec 2022
De 17.00 a 19.00 horas
Do 16 Dec 2022 ao 8 Xan 2023
17 Dec 2022
Ás 18.00 horas
2 - 5 Xan 2023
11 a 14.30 h | 16 a 20 h