Prensa histórica e xeración de coñecemento: do papel ao dixital

PROGRAMA

 • 9:30 – 9:45 | Presentación e benvida das autoridades
 • 9:45 – 10:30 | CONFERENCIA INAUGURAL

Xosé Luis Barreiro Rivas (USC)
Profesor titular da USC
Área de Ciencia Política e da Administración – Departamento de Ciencia Política e Socioloxía
Título: A estrutura dual da opinión pública galega: un conflito entre identidade e acción

 • 10:30 – 11:15
  José de Cora Paradela
  Xornalista e escritor. Director xeral do Grupo El Progreso
  Título: Tras as pistas da Galicia criminal
 • 11:15 – 11:30
  Helena Verdía + Noelia Bascuas (Equipo técnico de Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia) + Enrique Santos Gayoso (Investigador)
  Título: Historia de la prensa en Galicia: 40 anos de investigación hemerográfica
 • 11:30 – 12:00:PAUSA-CAFÉ (Sala Eisenman)
 •  12:00– 12:30
  Xosé López García
  Catedrático da USC
  Área de Xornalismo – Departamento de Ciencias da Comunicación
  Título: Prensa comarcal: Dixitalización marxinal?
 •  12:30 – 13:00
  María Isabel González Rey (Decana da Facultade de Humanidades – USC – campus de Lugo) + José Manuel Suárez Sandomingo (Pedagogo da Xunta de Galicia - Presidente da Asociación de Pedagogos de Galicia)
 • Título: A evoluciónde La Voz de Ortigueira na comarca do Ortegal
 • 13:00 – 13:30
  Juan A. Añel Cabanelas
  Doutor en Ciencias Físicas
  Científico Ramón y Cajal na Universidade de Vigo - Área de Física da Terra
  Facultade de Ciencias de Ourense - Campus As Lagoas
  Título: A prensa histórica e o estudo do cambio climático
 • 13:30 – 14:00
  Miguel Anxo Seixas
  Doutor en Historia, escritor e guionista
  Título: Galicia e o galego na república virtual e universal das letras
 •  14:00 – 15:30:COMIDA LIXEIRA (Sala Eisenman)
 • 15:30 – 16:00
  Miguel Silva - Responsable de Sistemas e Tecnoloxía e Redes en La Voz de Galicia + Sofía Vázquez - Redactora xefa de Organización La Voz de Galicia
  Título: Así dixitalizamos en La Voz a historia de Galicia desde 1882
 • 16:00 – 16:30
  Lola Rodríguez Fuentes - Xefe de Servizo de Xestión de Colecciones de P. Seriadas
  Título: O renacer da prensa histórica a través da Hemeroteca Dixital
 • 16:30 – 17:00
  Paquita Navarro – Responsable da Unidade de Dixitalización da Biblioteca de Catalunya
  Título: ARCA (Arquivo de Revistas Catalás Antigas) : un momento para o cambio
 • 17:00 – 17:30
  Xosé Daniel Buján Núñez – Xefe do Servizo da Biblioteca de Galicia
  Título: A hemeroteca de Galiciana. A unificación dixital da prensa histórica galega