Obradoiro de dramatización

A Biblioteca de Galicia, con motivo do 120 aniversario do nacemento de Eduardo Blanco Amor, organiza este obradoiro onde ler é máis que ler; é pór emocións en xogo e desenvolver as habilidades lingüísticas, traballando a desinhibición e a comunicación entre o grupo.

Traballararemos un texto do escritor para o que, previamente, faremos técnicas teatrais de traballo corporal, respiración e dicción de voz xa que son as principais ferramentas de traballo para unha correcta transmisión oral en público.

 
En familia