Nexos infantil: Lembrando a Maruja Mallo

Para esta sesión, e ao xirar a mesma arredor dunha figura universal das artes, retomaremos a estrutura das celebradas en 2012 con Galicia, Ceo das Letras.

Achegarémonos á vida e obra de Maruja Mallo mediante os seus cadros, as fotografías, e as persoas que compartiron época, arte e vivencias con ela, e deseñaremos colectivamente unha cronoloxía biográfica da pintora na que situaremos os fitos máis importantes da súa vida, da historia que viviu e da súa obra.