A galiña azul

Obradoiro no que o eixe central é o libro de Carlos Casares A Galiña Azul. Despois da lectura do devandito libro, os/as participantes fabricarán con material reciclado a bomba da alegría de Leoncio, así como marionetas que representen aos personaxes do conto, que xunto cun pequeno teatro de títeres axudarannos a representar en familia estes relatos de amizade e solidaridade.

 
En familia