Bonecos en escena

Bonecos en escena espertará a creatividade e a imaxinación dos participantes, que deberán confeccionar os títeres para unha peza de teatro que será gravada e distribuída entre as familias. Na primeira sesión realizaranse xogos de presentación, lerase o conto A ratiña presumida e farase a distribución de personaxes. Na segunda sesión, confeccionaranse os títeres con material de refugallo; ensaios e gravación da peza de teatro con títeres. Na última sesión, terá lugar a montaxe e visionado público da peza de teatro.