As 7 caixas | O cadrado e o cubo

Co meu edificio tentei facer “Un cubo que funcione”, dicía Alejandro da Sota.

O cubo é unha figura estable que favorece a construción, nesta caixa poderemos atopar cubos xigantes e tamén prismas (dobre cubo) para favorecer a construción de muros (cor gris). Coa cor verde atoparemos os bloques lupo, trataremos de atopar a peza unidade, é un cubo de 10x10x10 cm, é dicir un 1 dm3, un litro!, antes de acometer os retos imos organizar o material na canteira, creando torres con cada tipo de peza.

A coordinación e a orde sempre deben ser importantes cando traballamos en equipo, Ordem e progesso!

[Xogo proposto por Sistema Lupo ]