As 7 caixas | O cadrado e o cubo

Co meu edifificio tentei facer “Un cubo que funcione”, dicía Alejandro da Sota.

O cubo é unha fi gura estable que favorece a construción, nesta caixa poderenis atopar cubos xigantes e tamén prismas (dobre cubo) para favorecer a construción de muros (cor gris). En cor verde atoparemos os bloques lupo, trataremos de atopar a peza unidade, é un cubo de 10x10x10 cm, é dicir un 1 dm3, un litro!, antes de acometer os retos imos organizar o material na canteira, creando torres con cada tipo de peza.

A coordinación e a orde sempre deben ser importantes cando traballamos en equipo, Ordem e progesso!

 
En familia
 
21 XUÑO - 19 SETEMBRO
XOVES | XULLO E AGOSTO
Diurnas, ás 19h | Nocturnas, ás 22.30h
24 AGOSTO
De 16 a 20 horas
6, 19, 20 e 27 de xullo | 2, 3, 10, 24, 31 de agosto | 7 de setembro
24 AGOSTO
De 16 a 20 horas
13 SET - 10 NOV
De 10 a 20 horas