Galicia Universal. A arte galega nas coleccións de ABANCA e Afundación

‘Galicia Universal. A arte galega nas coleccións de ABANCA e Afundación’ supón a maior exposición de pezas das coleccións privadas de ABANCA e Afundación reunidas ata o momento. Pintura, escultura, fotografías e instalacións compoñen este percorrido por dous séculos de arte galega. Nela pode contemplarse unha escolma de 194 pezas que abarcan desde o primeiro terzo do XIX ata a actualidade, o que sitúa a ‘Galicia universal. A arte galega nas coleccións de ABANCA e Afundación’ como a mostra recente máis ambiciosa sobre a arte galega.

As coleccións de arte galega de ABANCA e Afundación reflicten á perfección os dous factores que marcaron a construción das artes plásticas galegas desde o século XIX: “identidade” e “universalidade”. A través destes conceptos alúdese a dous elementos singulares para entender a nosa arte: a historia da cultura galega e a súa ligazón co contexto internacional.

Atendendo a isto, as pezas e figuras que conforman esta exposición pertencen aos artistas máis relevantes da historia da arte galega como son Pérez Villaamil, Serafín Avendaño, Sotomayor, Castelao, Maside, Souto, Colmeiro, Laxeiro, Lugrís, Seoane, Maruja Mallo, Jorge Barbi, Manolo Paz, Francisco Leiro ou Menchu Lamas.

As coleccións ABANCA e Afundación posúen un dos legados máis significativos da arte galega. Por iso, esta exposición conxunta permítenos evidenciar o desenvolvemento das artes plásticas galegas desde a primeira metade do século XIX até comezos do actual, tanto dentro do seu contexto nacional como internacional. Deste xeito, compróbase na mostra como a arte galega non foi allea ás influencias das grandes correntes artísticas do vello continente en cada momento da historia.