Centro de Emprendemento Creativo

Concibido como un centro especializado na incubación de empresas culturais e creativas galegas, o Centro de Emprendemento alberga nas súas instalacións a sede da Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), organismo autónomo dependente da Xunta que ten por obxecto o impulso e a consolidación do tecido empresarial no sector cultural galego, traballando na procura dunhas industrias culturais dinámicas, competitivas e innovadoras.

O obxectivo deste espazo de creación non é o outro que o de analizar e potenciar as particularidades, necesidades e potencial dos proxectos empresariais do eido cultural e creativo. Por iso, o Plan Estratéxico da Cidade da Cultura de Galicia 2012-2018 prevé crear neste edificio o espazo de coworking  "Emprende Cultura Gaiás", un showroom e un viveiro de empresas.