Jornada de presentación de soluciones en SwL

Xornada para presentar aos socios do Clúster TIC solucións e ferramentas xa desenvolvidas en software libre.