A preservación do patrimonio documental en liña: o novo reto do depósito legal

Relatores:

Mar Pérez Morillo

Jefa del Área de Xestión do Depósito de las Publicaciones en Línea. División de Procesos e Servizos Dixitais. Biblioteca Nacional de España

Francisca Pulgar Vernalte

Jefa del Servicio de Bibliotecas. Dirección General de Patrimonio Cultural. Departamento de Educación, Política Lingüística e Cultura. Gobierno Vasco

Eugènia Serra Aranda

Directora de la Biblioteca de Catalunya. Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya

João Gomes

Director Área de Servizo Avanzados. FCCN – Fundación para a Ciencia e a Tecnoloxía. Ministerio de Ciencia Tecnoloxía e Ensino Superior (Portugal)

Cristina Rubal González

Subdirectora Xeral de Bibliotecas. Secretaría Xeral de Cultura. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia