Equipo

 • Directora Xerente

Ana Isabel Vázquez Reboredo

 • Directora de Acción Cultural

María Pereira Otero

 • Director Económico-Financeiro

Santiago González Prado

 • Secretaria de Dirección

Esperanza Guede Teixeira

 • Área Económico-Financeira

María Teresa Loureiro López

María Luisa Miramontes Otero

Mª Angeles Navia Giráldez

Sausan El Shami Martínez

 • Área de Administración 

Déborah Baltar Cerviño

Virginia González Varela

 • Oficina Técnica

Benito García Caramés (director da Oficina Técnica)

Antonio Maroño Cal (arquitecto da Oficina Técnica)

Álvaro Prego García (director de Infraestruturas da Oficina Técnica)

Rafael Guerra Barral

 •  Exposicións

Carmen Menéndez Montero

Verónica Santos Farto

Mª del Mar Angosto Acuña

 • Produción de eventos

Xulio Rodríguez Cordeiro (coordinación)

Celia Fernández Rico

 • Contratación

Mónica Pazos Pérez

 • Servizo de Educación, Mediación e Atención ao visitante

Miguel Ángel Cajigal Vera

Rafael Ángel Lens Villaverde

Paula Toimil Mato

Xoan Escudero Rodríguez

 • Deseño gráfico

Roi Fernández Pérez

 • Patrocinios e atención protocolarias

Silvia García Díaz

 •  Centro de Emprendemento

Berta Álvarez-Buylla Falces

 • Eventos e cesións de espazos

Baldomero Recouso García (coordinación)

Tania Gey Vázquez

 • Ordenanza-condutor

Carlos Ramos Vázquez