Servizo de asesoramento para empresas e profesionais culturais

A Xunta de Galicia, en colaboración coa Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, pon en marcha un Servizo de asesoramento dirixido a empresas e profesionais culturais no marco do Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da COVID-19. Terá como obxectivo dar resposta a todo tipo de dúbidas de carácter laboral, fiscal e mercantil relacionadas coas medidas postas en marcha para paliar as consecuencias económicas da COVID-19, asesorando sobre as diferentes liñas de axudas ás que poden optar as empresas e profesionais do sector cultural, así como outras dúbidas sobre cuestións como ERTEs, prestación por cese de actividade, plan de desescalada, moratorias nas cotizacións á Seguridade Social, aprazamentos de impostos, etc.

A partir do 25 de maio pódese acceder ao servizo de asesoramento en liña, ou de forma presencial no Museo Centro Gaiás os mércores, xoves e venres en horario de 10 a 14 horas --a partir do 27 de maio--. Tanto para acceder ao asesoramento telemático como para pedir unha cita presencial, cómpre contactar a través do email: asesoramentocultural@cidadedacultura.org.

Entre a súa oferta de servizos inclúese o apoio a autónomos e empresas culturais na procura de financiamento, incluíndo información sobre as liñas de axudas e crédito artelladas no marco da emerxencia sanitaria e asesoramento personalizado para o acceso ás mesmas. Tamén se ofrece asesoramento na mellora da competitividade empresarial, en temas como plan de negocio e apertura de novos mercados e consultoría sobre cuestións laborais, fiscais e mercantís no contexto da COVID-19.

Ademais, as empresas e profesionais da cultura poden acceder ao servizo para informarse en materia de internacionalización, xa sexa para a elaboración dun diagnóstico e plan de acción a curto prazo, para recomendacións en prospección de novos mercados e estratexias de internacionalización, ou para acceder a asesoría en dúbidas puntuais nesta área (como aranceis, documentos aduaneiros, fiscalidade, transporte internacional, misións comerciais...).

 
 
Inverno 2021
De martes a domingo
6 Nov 2020 - 4 Abr 2021
De 10 a 20 horas
Nov 2020 - Mai 2021
De 9 a 21 horas
12 Nov 2020 - 7 Mar 2021
De luns a domingo | De 10 a 20 h
21 Dec 2020 - 5 Mar 2021
De 9 a 21 horas
23, 24, 30, 31 Xan 2021
12.00h | 17.00h
16 Xan - 27 Mar 2021
Sábados ás 12.00 h
18, 19, 20 e 21 Feb 2021