Reb/velas na paisaxe (II) | Programación Xacobeo 21

Segunda edición deste ciclo de intervencións artísticas na paisaxe da Cidade da Cultura e que ten como marca de identidade a cuestión de xénero, xa que todas as comisarias dos proxectos son mulleres.

Nesta ocasión, as intervencións artísticas estarán situadas ao redor do Xardín Literario e na cola do Museo Centro Gaiás, cara á zona Oeste do Bosque de Galicia, no que de xeito paralelo trascorre o barrio e calzada de Sar, porta de entrada a Compostela da Vía da Prata.

Precisamente, estas intervencións forman parte da programación do Xacobeo 21 xa que Reb/veladas na paisaxe 2019 explora a relación do Gaiás co Camiño de Santiago.

Neste contexto, as tres intervencións propostas para esta nova edición, localizadas na ladeira Oeste do Bosque de Galicia, buscan o diálogo físico e visual co Camiño de Santiago, a catedral e a Cidade histórica de Compostela, meta e destino da peregrinación.

 

COMISARIAS E ARTISTAS

  • Monserrat Pis Marcos | Clara Montoya: CONSTELACIÓNS
  • Sara Donoso | Pablo Barreiro:  CONSTRUCIÓNS POLIFÓNICAS
  • Paula Cabaleiro | Alicia Framis: DEPOSITA AQUÍ OS TEUS MEDOS
 

CONSTELACIÓNS | CLARA MONTOYA

A intervención de Constelacións de Clara Montoya consiste nun mapeado da bóveda celeste que asigna un son de voces humanas a cada estrela e ao que se pode conectar e acceder por wifi. Trátase dunha vertente de marcada carga simbólica co Camiño de Santiago, xa que as estrelas vincúlanse estreitamente coa historia de Compostela: partindo das luces que, segundo a lenda da inventio, indicaron a Paio o emprazamento do sepulcro do Apóstolo, ata a suposta etimoloxía decimonónica de Compostela como campus stellae, os astros estiveron sempre ligados aos avatares da cidade.
 
O Códice Calixtino alude á Vía Láctea como o trazado celeste que conduce ao peregrino á tumba do Apóstolo, un camiño de estrelas que culmina nun astro eléctrico que, a modo de faro, ilumina cada Ano Santo a lanterna da Torre da Berenguela.
 

CONSTRUCIÓNS POLIFÓNICAS | PABLO BARREIRO

 
O proxecto de Pablo Barreiro quere servir como punto de ligazón entre a Cidade da Cultura e o casco antigo de Compostela, confrontando as súas arquitecturas para reflexionar sobre os límites da expresión sociocultural. Para iso, recolle e reproduce algúns dos elementos máis icónicos que se poden atopar no barroco compostelán para posteriormente situalos, descontextualizados, no paseo asfaltado que se atopa entre o Xardín Literario e o Bosque de Galicia.
 
Motivos da fachada da Casa do Cabildo; o arco esquinado de San Martiño Pinario; un detalle da fachada do Convento de Santa Clara e diferentes ornamentos frontais e laterais da catedral son reproducidos respectando as dimensións orixinais e dialogarán, a modo de instalación, no espazo da Cidade da Cultura. 
 
A localización, pola súa banda, non responde a unha cuestión azarosa senón que se seleccionou o punto que mellores vistas ofrece cara ao centro histórico, debuxando sobre o mapa unha liña invisible entre o Gaiás e a catedral. A instalación sitúase en relación á ladeira que mira a chegada da Vía da Prata pola calzada de Sar, enlazando directamente coa idea de peregrinaxe.
 

DEPOSITA AQUÍ OS TEUS MEDOS | ALICIA FRAMIS

 
Este proxecto de Alicia Framis sitúase no Xardín liteirario, onde a xente acode a camiñar, a meditar e  a reflexionar. Framis configura unha escultura interactiva, pensada como peza de intervención e utilizando o lugar como unha parte ineludible da obra.
 
Deste xeito o concepto da peza ten sempre presente a idea de Santiago, como lugar de tránsito e encontro de miles de persoas, chegadas de todo o mundo, con distintos motivos na súa maleta, na súa mochila, no seu bolso, é o espazo idóneo para “depositar os seus medos”.
 
Así, ten en conta o feito de que o Camiño de Santiago, como lugar de peregrinación ao longo da historia, converteu a Compostela no punto de fuga para persoas que cren, que desexan, que confían, que dan e que reciben. E é aí, nese concepto de lugar de desexos, onde Alicia Framis sitúa a Cidade da Cultura, dentro de Santiago, destino final da xente con todos esas inquietudes e medos.