Emérita Legal

Emérita Legal é o primeiro comparador cualitativo de avogados de España. Co seu sistema de Scoring Legal puntúa a cada profesional a través de datos reais tendo en conta os seguintes factores:

  • Especialidade: investíganse todos os casos levados por cada avogado e compróbase se é un especialista nalgunha rama do dereito.
  • Experiencia: cantos máis casos levaron os avogados, mellor rating.
  • Éxito: a porcentaxe dos casos gañados dentro da especialidade.
  • Actualización: os casos levados desde 2010 en adiante terán maior importancia.

A plataforma permite comparar distintos avogados para comprobar cal é o máis axeitado para as necesidades do cliente ou simplemente comprobar a validez das referencias de algún en particular.

Contacto:

CEO: Antonio J. Padín

Web: www.emerita.legal

Contacto: antonio.padin@emerita.legal

Teléfono: 677674733

 
Emérita Legal
Plataforma Emérita Legal
Plataforma Emérita Legal