Asefor

Realización de fotografía e filmación aérea para mútliples usos. Potenciamento dos valores culturais, naturais e paisaxísticos e realización de proxectos ambientais e forestais.

Englobado nun proxecto maior, Enxeñería Forestal Asefor especializouse para ofrecer os servizos dun UAV (UNMANNED AEREAL VEHICLE) ou vehículo aéreo non tripulado, para diferentes usos, dentro dos cales está a grabación aérea e a fotografía para múltiples actividades, (creativas, culturais, paisaxísticas, etc.) pero que pode ser usado para tomar datos de índole máis técnica dependendo dos sensores que se acoplen (térmicos, hiperespectrales, multiespectrales, infraroxos, Lidar) para aplicacións no medio natural. De deseño e montaxe propia e manexo especializado, aportamos solucións para uso profesional a un custe reducido.

Enxeñería Forestal Asefor, realiza actividades de enxeñería no ámbito forestal e medioambiental, con gran coñecemento do sistema de certificación forestal FSC para pequenos propietarios, ofrecendo a posibilidade de acadar o selo a quen o solicite dun xeito sinxelo.

Contacto:

Web: www.gestionforestal.es

Mail: mincho@gestionforestal.es

Teléfono: (+34) 673695281

 
Asefor