Lupa Comunicación

Lupa Comunicación é unha axencia de comunicación e xestión cultural que está dirixida desde o ano 2010 por Luis Vázquez-Pena e Pablo G. Quintas, dous xornalistas con máis de vinte anos de experiencia no mundo da comunicación.

Lupa Comunicación conta cunha carteira diversificada de clientes, entre os que están concellos e organismos públicos, empresas, colexios profesionais, patronais, denominacións de orixe, clústers, organizacións culturais e medios de comunicación.

O noso obxectivo é o de aumentar o valor dos nosos clientes a través da súa presencia e visibilidade nos medios de comunicación. Planificamos campañas de comunicación en prensa escrita, internet, radio e televisión. Tamén xestionamos a presencia en redes sociais (Facebook, Twitter, Linkedin) e a creación, mantenemento e dotación de contidos e imaxes de páxinas web.

Contacto:

Web: www.lupacomunicacion.com

Enderezo electrónico: info@lupacomunicacion.com

Teléfonos: Luis Vázquez-Pena: 679 486961 | Pablo G. Quintas: 626 551255