Equipo

Directora Xerente

Ana Isabel Vázquez Reboredo

Directora de Acción Cultural

María Pereira Otero

Director Económico-Financeiro

Santiago González Prado

Secretaria de Dirección

Esperanza Guede Teixeira

Área Económico-Financeira

Teresa Loureiro López

Área de Administración 

Déborah Baltar Cerviño
Virginia González Varela
Rafael Guerra Barral

Director da Oficina Técnica

Benito García Caramés

Arquitecto da Oficina Técnica

Antonio Maroño Cal

Director de Infraestruturas

Álvaro Prego García

Ordenanza-condutor

Carlos Ramos Vázquez