Os UAV e a súa aplicación á xestión do territorio

Primeira xornada da acción formativa Os UAV e a súa aplicación á xestión do territorio, curso de Formación Continua da Escola Galega de Administración Pública, que se desenvolverá en Santiago de Compostela ata o 25 de abril de 2018.

O curso está enfocado a que o alumnado acade coñecementos no emprego dos vehículos aéreos non tripulados e a súa aplicación a xestión do territorio. Vai dirixido a persoal ao servizo da administración xeral da comunidade autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da administración institucional, así como persoal técnico da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (enxeñeiros e arquitectos) dos grupos A1 e A2 que no seu traballo xeren, xestionen ou empregen información xeográfica.

O programa inclúe os seguintes contidos:

  • Conceptos básicos dos UAVs.
  • Lexislación e regulación.
  • Tipos de vehículos e sensores.
  • Aplicación dos Uavs na captura de información xeográfica.
  • Aplicación dos Uavs no medio natural.
  • Aplicación dos Uavs no recoñecemento e xestión de infraestruturas e construccións.
  • Aplicación dos Uavs no eido agroforestal.
  • Aplicación dos UAvs en protección civil.
 
 
16 de Marzo - 14 de Outubro de 2018
De 10 a 20 horas
21 de Abril
17.30 horas
21 de Abril
De 16 a 20 horas
23 de Abril
De 9 a 21 horas
28 de Abril
18 horas
30 Abr - 2 Set 2018
De 10 a 20 horas
5 de Maio de 2018
De 12 a 20 horas
Do 27 de Xaneiro ao 16 de Xuño de 2018
De 12 a 14 horas
Do 27 de Xaneiro ao 16 de Xuño de 2018
De 12 a 14 horas