Os UAV e a súa aplicación á xestión do territorio

Primeira xornada da acción formativa Os UAV e a súa aplicación á xestión do territorio, curso de Formación Continua da Escola Galega de Administración Pública, que se desenvolverá en Santiago de Compostela ata o 25 de abril de 2018.

O curso está enfocado a que o alumnado acade coñecementos no emprego dos vehículos aéreos non tripulados e a súa aplicación a xestión do territorio. Vai dirixido a persoal ao servizo da administración xeral da comunidade autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da administración institucional, así como persoal técnico da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (enxeñeiros e arquitectos) dos grupos A1 e A2 que no seu traballo xeren, xestionen ou empregen información xeográfica.

O programa inclúe os seguintes contidos:

  • Conceptos básicos dos UAVs.
  • Lexislación e regulación.
  • Tipos de vehículos e sensores.
  • Aplicación dos Uavs na captura de información xeográfica.
  • Aplicación dos Uavs no medio natural.
  • Aplicación dos Uavs no recoñecemento e xestión de infraestruturas e construccións.
  • Aplicación dos Uavs no eido agroforestal.
  • Aplicación dos UAvs en protección civil.
 
 
De martes a sábado
11 horas
visitas Comentadas 2017
22 XUÑ - 21 SET
Todos os xoves do verán | Do 5 de xullo ao 13 de setembro
19h | 22.30h
5 XULLO-18 AGOSTO
21 horas
Todos os venres do 29 de xuño ao 17 de agosto
Dese as 19h ata as 12h do día seguinte
Todos os sábados do verán (excepto 28 de xullo e 25 de agosto)
24 e 31 AG | 7 e 14 SET
21 horas
25 Agosto
De 16 a 20 horas
26 - 30 de agosto de 2018
#EAN8: VIII Encontro de Artistas Novos 'Cidade da Cultura'
30 AGO - 25 NOV
De 10 a 20 horas
21 de setembro
21 horas