Conexión by Finsa. Espazos conectados coa madeira

Como estamos conectados coa madeira? De que maneira está relacionado un bosque galego cunha cafetería londiniense? Que teñen en común a gastronomía, a percusión, a realidade virtual ou a fotografía con este material? 

Finsa propón dar resposta a estas preguntas mediante CONEXIÓN. Espazos conectados coa madeira, un proxecto museográfico e un acontecemento cultural que traza a cadea de valor da madeira a través dos distintos oficios que interveñen nela, facendo fincapé nos procesos creativos e no deseño.

Este proxecto, de vocación itinerante, recalará na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela entre o 4 e o 15 de outubro tras expoñerse no Museo da Universidade de Alacante. A mostra, que terá a súa próxima parada en Valencia a finais de outubro, percorrerá España e o estranxeiro nos próximos dous anos. 

Por unha banda, a vertente museográfica de CONEXIÓN. Espazos conectados coa madeira realiza unha formulación de seis módulos expositivos baseados na teoría dos seis graos de separación -materia prima, transformación, distribución, deseño, oficio e cliente-. Nestes seis módulos, nos que están integrados 220 taboleiros de Finsa, móstranse obxectos etnográficos de diversa índole como debuxos históricos, ferramentas tradicionais do oficio de carpinteiro, materiais orixinais da industria madeireira... Elementos físicos que ven complementados por un percorrido en realidade virtual que une a orixe da materia prima ata a súa aplicación e uso final. Devandito percorrido concíbese para ser reproducido cunhas lentes de realidade virtual, unha presentación nova dentro do sector.

O espazo museográfico, ideado polo arquitecto Anxo Rocamora, especializado en proxectos culturais, apoia a exposición temporal Da árbore á cadeira que actualmente pode visitarse nas mesmas instalacións da Cidade da Cultura. O obxectivo de CONEXIÓN radica en proporcionar ao visitante unha experiencia sensorial de pertenza e de descubrimento da madeira, un material presente en múltiples facetas do cotián, simbólico en oficios tradicionais e paradigmático na creación de ambientes. Por iso, ademais de homenaxear os bosques e o ciclo produtivo e de reciclaxe da madeira, CONEXIÓN recolle os proxectos arquitectónicos e de interiorismo nos que este material cobra un especial protagonismo na narrativa do espazo e do obxecto.