Galiwonders

Galiwonders é un turoperador online especializado na organización de viaxes e experiencias en Galicia.

Ofrece paquetes turísticos temáticos, no Camiño de Santiago, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Costa da Morte, termas de Ourense… unha diversidade de experiencias con temáticas adaptadas ás preferencias de cada cliente. Destaca pola súa flexibilidade á hora de customizar cada viaxe, ofrecendo “tours á carta”. 

Esta oferta oriéntase principalmente a clientes estranxeiros de países de fala inglesa, que buscan un intermediario co fin de paliar as barreiras idiomáticas e culturais que poden xurdir ao tratar directamente con proveedores locais.

O obxectivo de Galiwonders é dar a coñocer otras facetas de Galicia ademais de El Camino de Santiago, e ser un turoperador de referencia en turismo receptivo, focalizado en produtos alternativos ao clásico “sol e praia”.  

Contacto:

Teléfono: +34881247480

Mail: info@galiwonders.com

Web: galiwonders.com

 
Galiwonders